Bestuur/bevoegd gezag en raad van toezicht

Het bestuur/bevoegd gezag van de Nutsschool wordt gevormd door een directeur-bestuurder en de adjunct-directeur-bestuurder en deze zijn benoemd door de raad van toezicht. Dit bestuur bestuurt de Stichting en is daarmee ook de directie en het bevoegd gezag van de daar onder vallende Nutsschool voor basisonderwijs.

De raad van toezicht wordt bij voorkeur gekozen uit ouders van leerlingen van de Nutsschool en kent ook minimaal één onafhankelijk lid die geen ouder is van schoolgaande kinderen op de Nutsschool. De zittingsduur is vier jaar met mogelijk verlenging van nog vier jaar. Daarom worden nieuwe leden bij voorkeur gezocht bij ouders van leerlingen uit de onderbouw.
Deze raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Dit impliceert dat er op enige gebieden bij voorkeur kennis van zaken aanwezig zou moeten zijn. Deze gebieden zijn: organisatorisch, onderwijskundig, financieel, kwaliteitszorg en juridisch.
Het bestuur en de raad van toezicht worden ondersteund door een secretarieel medewerker.

Het bestuur overlegt ongeveer vijf keer per jaar met de raad van toezicht. De organisatielijnen zijn kort.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen naar: dir@nutsschool-oldenzaal.nl

 • Gé Koedijk
  Directeur - bestuurder
 • Miranda Dijkmans
  Adjunct directeur - bestuurder
 • Marloes Smit
  Voorzitster raad van toezicht
 • Marieke Goorhuis oude Sanderink
  Lid raad van toezicht
  Ouder
 • Ralph Kolmschate
  Lid raad van toezicht
  Ouder
 • Bastiaan Boerrigter
  Lid raad van toezicht
  Ouder
 • Yvonne Swennenhuis
  Secretariële ondersteuner bestuur / raad van toezicht