Bestuur

De Nutsschool heeft een stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en wordt gevormd door het dagelijks bestuur en toezichthoudende ouders. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Twee leden vormen het dagelijks bestuur: directeur en adjunct directeur. De andere leden zijn toezichthouders en vervullen de rol van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het het complete reilen en zeilen binnen de school. De toezichthouders vervullen daarbij hun rol als klankbord en geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen zoals financiën, beleid en dagelijkse gang van zaken. Verder is er aandacht voor enkele specifieke onderwerpen, die per jaar en door de actualiteit worden bepaald.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen naar: dir@nutsschool-oldenzaal.nl en/of goorhuisoudesanderink@damste.nl

 • Gé Koedijk
  Directeur
 • Miranda Dijkmans
  Adjunct directeur
 • Marieke Goorhuis oude Sanderink
  Voorzitter
  Ouder
 • Ralph Kolmschate
  Secretaris
  Ouder
 • Bastiaan Boerrigter
  Penningmeester
  Ouder
 • Yvonne Swennenhuis
  Secretariële ondersteuner bestuur/ management