Het Bestuur
    

In de inleiding staat reeds een korte impressie over het bestuur en haar werkzaamheden. Zoals gezegd wordt het bestuur bij voorkeur gekozen uit ouders van leerlingen van de Nutsschool. De zittingsduur is vier jaar met mogelijk verlenging van nog vier jaar. Daarom worden nieuwe leden bij voorkeur gezocht bij ouders van leerlingen uit de onderbouw. Het bestuur is opgebouwd uit een voorzitter, een penningmeester/secretaris en leden. Dit impliceert dat er op enige gebieden bij voorkeur kennis van zaken aanwezig zou moeten zijn. Deze gebieden zijn: organisatorisch, onderwijskundig, financieel en juridisch. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariële ondersteuner.

Een deel van deze kennis kan het bestuur inkopen bij de administratie- en advieskantoren Onderwijs Bureau Twente (ObT) en Vereniging Bijzondere Scholen (VBS), waarbij de Nutsschool is aangesloten. Deze kantoren verzorgen ook cursussen voor bestuursleden. De bestuursleden willen op vrijwillige basis meedenken en meewerken aan de organisatie en kwaliteit van de Nutsschool. De inwerkperiode kost gemiddeld één jaar. De taakverdeling geschiedt in onderling overleg en naar ieders specifieke mogelijkheden. De directeur is adviserend lid van het bestuur. De organisatielijnen zijn kort.

In het huidige bestuur hebben zitting:

Voorzitter: mevr. Marieke Goorhuis oude Sanderink
Secretaris: dhr. Ralph Kolmschate
Penningmeester: dhr. Bastiaan Boerrigter     

Adviseur namens het managementteam: De heer G. Koedijk en/of de mevr. M. Dijkmans  

Secretariële ondersteuner bestuur/ management (tevens contactpersoon)
Sandra Davina
p/a Hengelosestraat 31
7572 BM Oldenzaal
E-mail: sdavina@nutsschool-oldenzaal.nl

  

 

 

 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl