Documenten

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website en in de schoolwiki terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus leerkrachten, ouders en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Klik hier om het pestprotocol te downloaden.

Privacy beleid

Klik hier om het protocol privacy beleid te downloaden.

Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgemaakt. Klik hier om het jaarverslag 2022 te openen.

Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te downloaden.

Inspectierapport

Klik hier om het inspectierapport in te zien.

Statuten stichting

Klik hier om de statuten van onze stichting te downloaden.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Onderstaand formulier bevat informatie over gebruik van persoonsgegevens uit het leerlingvolgsysteem voor onderzoek. Klik hier om het formulier te openen.