Documenten

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website en in de schoolwiki terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Klik hier om het schoolplan 2019-2023 te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus leerkrachten, ouders en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Dit pestprotocol wordt momenteel vernieuwd. Het vernieuwde pestprotocol volgt z.s.m.

Privacy beleid

Klik hier om het protocol privacy beleid te downloaden.

Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgemaakt. Klik hier om het jaarverslag 2021 te openen.

Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te downloaden.

Inspectierapport

Klik hier om het inspectierapport in te zien.

Statuten stichting

Klik hier om de statuten van onze stichting te downloaden.

Corona protocol

Klik hier om het corona protocol van onze school te downloaden.