Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Nutsschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich graag inzet voor onze leerlingen.

De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:
- Het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders.
- Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
- Het bevorderen van de participatie van ouders op school.
- Het beheren van de ouderbijdrage.
- Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school.

De OR komt zo’n 7 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen over tal van lopende zaken. Tijdens die vergaderingen is ook het MT en het team vertegenwoordigd. De data van de OR-team vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender en in de agenda.

Werkgroepen

De grootste taak van de OR is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Dit gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van OR-leden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep houdt hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget. De taken van de OR zijn voornamelijk ondersteunend: informeren van hulpouders, verzorgen van de catering, hand- en spandiensten, klaarzetten, opruimen etc. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop en is onze voornaamste taak er een leuk feest van te maken voor de kinderen. De feesten/activiteiten die op school mede door de OR worden georganiseerd, zijn: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7, ondersteuning bij de afscheidsavond van groep 8, luizencontrole, aansturen verkeersbrigadiers en allerlei lopende zaken.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft die de OR betreffen, neem contact met ons op: or@nutsschool-oldenzaal.nl
Wij wensen alle kinderen en hun ouders weer een heel fijn schooljaar.

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Voor dit schooljaar is deze vastgesteld op €60,00 per kind.

De bijdrage is vrijwillig, ter indicatie een overzicht hoe de bijdrage voor het schooljaar 2021/2022 gemiddeld is opgebouwd:

Activiteit  Bedrag per leerling 
Sinterklaas €4,90
Kerst €3,68
Carnaval €3,68
Koningsdag €1,72
Pasen €0,25
Schoolreisjes €35,29
Bijdrage speeltoestellen €3,43
Organisatie kosten + onvoorzien €5,39
Totaal €58,33

 • Anne Oude Nijeweme
  Voorzitter
  Ouder
 • Natascha Huurman
  Secretaris
  Ouder
 • Raymond Meurer
  Penningmeester
  Ouder
 • Sharon Nusmeier
  Ouder
 • Wendy Olde Heuvel
  Ouder
 • Bram Zwiers
  Ouder
 • Kirsten van der Tas
  Ouder
 • Rianne Cageling
  Leerkracht
 • Judith Slaathuis
  Leerkracht