Rots & Water

Op de Nutsschool krijgen alle kinderen ieder jaar Rots en Waterlessen. Rots en Water is een psychofysieke training. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:  
• zelfvertrouwen
• zelfreflectie
• zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn:
• stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
• het herkennen en aangeven van grenzen
  en bewuste keuze maken en daaraan vasthouden (de Rotskwaliteit)
• je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
• jezelf zijn in contact met anderen
• voor anderen opkomen
• concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest-methodiek.

Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en steeds meer teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Ook worden er opfriscursussen gevolgd. Hilde van de Vechte en Rianne Cageling zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school. Hilde verzorgt de lessen voor de groepen 1 t/m 3 en Rianne voor de groepen 4 t/m 8.