Samenwerken met externen

 

Schoolmaatschappelijk werker

Mijn naam is Sanne Schepers en sinds kort bij de Nutsschool betrokken als schoolmaatschappelijk werker.
Dit houdt in dat ik kan meedenken en ondersteunen bij onderwerpen als:
• Angsten bij kinderen
• Pesten
• Gedrag op school
• Problemen in de thuissituatie op verschillende gebieden wat invloed heeft op uw kind (denk aan:
rouw, echtscheiding ouders/ loyaliteitsproblemen, armoede)
• Zelfbeeld
• Huiselijk geweld/misbruik
In de even weken ben ik op de woensdagmorgen van 08.30-10.00 uur te vinden in het kantoor boven in
de Nutsschool, waar ik een inloopspreekuur heb. Hier kunt u vrijblijvend binnenkomen met uw vragen.
Mocht u het prettiger vinden om schriftelijk contact met mij te leggen, dan ik ben ik ook te bereiken via:
s.schepers@wijkracht.nl

RID

Ons verhaal start maar liefst 40 jaar geleden in 1983 onder de naam 'Regionaal Instituut Dyslexie'. In de loop der jaren is onze expertise uitgebreid naar onderzoek en behandeling voor dyscalculie en bieden wij brede ondersteuning voor kinderen met taal- en rekenproblemen. 

Op vrijdagmorgen zit het RID in het kantoor boven in de Nutsschool. 

Samenwerkingsverband Twente Oost PO.

Een kind dat kwalitatief, goed onderwijs krijgt én op de juiste ontwikkelplek zit, krijgt kansen voor de toekomst. Dit is wat we élk kind gunnen en elk kind verdient. Ook als zij extra of andere ondersteuning nodig hebben. Als samenwerkingsverband Twente Oost PO zorgen we ervoor dat er een passende onderwijsplek is voor alle leerlingen in de regio. Klik hier voor de website van het SWV Twente Oost PO.