Schooltijden

 

 

 

 

Om 08:20 uur gaat de eerste bel voor de groepen 1 en 2. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind(eren) bij de buitendeur van hun groep afzetten. Om 08:30 uur is iedereen binnen.

Om 08:25 uur gaat de tweede bel voor de groepen 3 t/m 8. Alle kinderen gaan naar binnen via de buitendeur van de eigen groep. Om 08:30 uur is iedereen binnen.