Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.1 Groep 1 en 2

Elke dag begint met een inloop. De leerkracht van uw kind staat vanaf 08:20uur bij de deur van het lokaal. De groepen 1 en 2 hebben iedere dag een overzichtelijk dagprogramma. Dit dagprogramma is in de klas zichtbaar voor de kinderen. In de kleutergroepen wordt gewerkt in thema's. Kleuters leren heel veel tijdens het spel. Er is veel materiaal aanwezig in de klas dat kinderen motiveert om te spelen en te leren. Leerkrachten zijn voortdurend in gesprek met kinderen. Ze leren daardoor woorden kennen en leren goed spreken. Dat is heel belangrijk als voorbereiding op het latere taal- en leesonderwijs. 

De groepen 1 en 2 maken gebruik van Ipads in de klas. Elke groep heeft een aantal Ipads tot zijn beschikking. Deze Ipads worden op verschillende manieren ingezet tijdens het onderwijs.

Het volgen van de kinderen is een belangrijke taak van de leerkracht. In de kleutergroepen gebruiken wij hiervoor KIJK! Dit is een veel gebruikt, digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. 

Daarnaast gebruikt de leerkracht een aantal methoden:
Laat maar zien (creatief)
Basislessen bewegingsonderwijs in het speellokaal groep 1 en 2 (gymnastiek)
Eigenwijs digitaal + eigen doorgaande leerlijn (muziek)