Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.2 Groep 3 t/m 8

In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen. In de gang is een groot aanbod boeken voor groep 3 en 4. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van spel- en oefenmateriaal. 

Om de juiste hoeveelheid aandacht te blijven besteden aan
voorgezet technisch lezen, wordt er in de groepen 4 t/m 7 gebruik gemaakt van de methode Estafette Light. Halverwege groep 4 wordt er begonnen aan begrijpend lezen d.m.v. de methode Nieuwsbegrip. Tot slot wordt er in groep 8 gebruik gemaakt van Blits versie 2 om te werken aan informatieverwerking.

Wij vinden het nog steeds erg belangrijk dat kinderen
schrijven en een goed leesbaar handschrift hebben. In de groepen 3 t/m 6 gebruiken wij de methode Pennenstreken. In groep 7 krijgen alle kinderen een Typecursus om met 10 vingers te leren typen, namelijk Type Basic.

Om goed
taalonderwijs te kunnen geven maken wij in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Taal Actief (versie 4).

Wij maken voor rekenen gebruik van de methode Wereld In Getallen (Vijfde versie). Groep 3 en 4 werkt op papier. Vanaf groep 5 werken de kinderen digitaal op een eigen chromebook.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek zijn de zaakvakken waar wij op school aandacht aan besteden. Dit doen wij d.m.v. de methode Blink Wereld (vakken apart) in groep 3 t/m 8. Daarnaast wordt er in groep 5 t/m 8 aandacht besteedt aan Engels met de methode Blink Engels.

Er worden lessen Handvaardigheid
, Tekenen en Textiele werkvormen gegeven uit de methode Laat Maar Zien. Voor de muzikale vorming maken we gebruik van Eigenwijs digitaal en is er op maandagmiddag (aansluitend aan school) een schoolkoor voor kinderen uit groep 4 t/m 8 (vrijwillig).

Éen keer per week krijgen de kinderen
gymnastiek van een vakleerkracht. De andere keer geeft de groepsleerkracht zelf een gymles. Er kan gebruik gemaakt worden van de methode Vakwerkplan bewegingsonderwijs.

De
VVN verkeersmethode wordt gebruikt in groep 3 t/m 8. Daarnaast doet groep 7 elk jaar mee aan het Schoolverkeersexamen.

Actief burgerschap en sociale integratie

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen (burgerschap). We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). We besteden o.a. aandacht aan staatsinrichting, andere culturen, de diversiteit van levensovertuigingen, aspecten die samenhangen met zorg voor het milieu, maar ook iets voor anderen over hebben. Daarbij hechten we waarde aan de vorming van een eigen (kritische) mening d.m.v. argumenteren en discussiëren. De verschillende onderdelen hiervan zijn geïntegreerd in diverse vakgebieden, o.a. in wereldoriëntatie, verkeer en sociale redzaamheid en zijn mede bepalend voor onze schoolregels.