Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

1.4 Onze parels

Onze parels:

• Veiligheid en sfeer; we hebben oog voor rust, reinheid en regelmaat en d.m.v. het programma Rots en Water vergroten we de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij onze leerlingen.
• Er staat een sterk en professioneel team, met al jaren een bijzonder laag ziekteverzuim, wat bijdraagt aan veel rust en structuur in de school.
• Cognitieve resultaten worden m.b.v. een "datateam" in de school frequent geanalyseerd en volgens de datateammethode wordt onderwijsverbetering nagestreefd.
• De toetsing van leerlingen gedurende hun schoolperiode verloopt zorgvuldig en er is een gedegen overdracht naar het VO.
• De school biedt een passend onderwijsaanbod en ondersteuning aan wanneer het niveau afwijkt van de leeftijdsgroep. We differentiëren door zorg- en risicoleerlingen een extra of ander aanbod te doen en leerlingen die (meer) begaafd zijn een verrijkingsaanbod via interne plusgroepen aan te bieden.
• We beschikken over een doorgaande leerlijn voor muziek en werken zowel volgens de ambachtelijke als de procesgerichte didactiek.
• Alle jaargroepen krijgen 1x per week les van een vakleerkracht gymnastiek en de andere les(sen) worden gegeven door de eigen leerkracht die allen bevoegd zijn om deze lessen te geven.