Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

1.3 Missie en visie

Onze missie is:
“Nutsschool, onderwijs met, door en voor kinderen”


Onze school is een bijzonder neutrale basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Iedereen is welkom op onze school. We zijn een school waar ouders, leerlingen en personeel elkaar respecteren en accepteren en in een sfeer van veiligheid samen bouwen aan een goede toekomst voor onze leerlingen. Het bestuur en de directie zijn van mening dat het bieden van een veilig en plezierig schoolklimaat de komende jaren het best tot zijn recht blijft komen in een kleinschalige school. Haar streven is er dan ook op gericht het aantal leerlingen stabiel te houden en een “éénpitter” te blijven. De eigen identiteit, de keuzemogelijkheden en de betrokkenheid van ouders, waarbij we elkaar kennen, blijven zo het best gewaarborgd.