Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.4 Plusgroepen

In onze jaargroepen zitten kinderen waarvoor de leerstof soms eenvoudig is. Deze kinderen kunnen vrijwel zonder inspanning de basisschoolleerstof doorlopen. Het is van belang deze kinderen uit te dagen en eventuele hogere doelen te laten halen. In de groep doen wij dat door leerlingen in drie niveaus te laten werken, waarbij pluskinderen eventueel een ander aanbod krijgen en eventuele verdiepingsopdrachten, met name bij rekenen en taal. Voor enkele kinderen is zelfs deze aanpak niet voldoende; we spreken dan over (meer)begaafde kinderen. Daarom werken we binnen onze school met plusgroepen. In deze groepen zitten kinderen die meer en een ander onderwijsaanbod nodig hebben. Op basis van beschreven afspraken en een stappenplan, wordt bekeken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Er zijn plusgroepen voor leerlingen uit alle groepen en de lessen worden verzorgd door de heer Jonge Poerink.