Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

4.4 Studiedagen

Om ons met het hele team verder te kunnen professionaliseren zijn er dit schooljaar 3,5 studiedagen gepland. Op deze drie dagen hebben de leerlingen uit alle groepen vrij.

- dinsdag 3 oktober 2023
- maandag 29 januari 2024
- donderdagmiddag 28 maart 2024
- donderdag 20 juni 2024