Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

3.1 Informatie

Al eerder schreven we over het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om die betrokkenheid waar te maken? Dit gebeurt op een aantal manieren. Hier volgt een overzicht van de informatie en communicatie mogelijkheden:

Klasbord
Er wordt veel gebruik gemaakt van de app Klasbord. Hierop verschijnen regelmatig foto's en informatie uit de groep van uw kind(eren). Ook kunt u zich op deze manier inschrijven voor activiteiten en oudergesprekken.

De website
Op onze website staat actuele informatie over ons onderwijs.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor groep 1 en 3.

Inloopavond
Aan het begin van het schooljaar is er een inloopavond voor groep 1 t/m 8. Kinderen laten zelf zien waar ze werken en hoe het eruit zien in de klas. Leerkrachten zijn hierbij aanwezig in de klas.

Open huis
Éen keer per jaar is er een middag open huis. Leerkrachten geven deze middag les en u mag binnenlopen om te kijken hoe het er aan toe gaat in de klas van uw zoon/dochter.

Individuele contacten
Dagelijks na schooltijd mag u altijd met de leerkracht over uw kind spreken. U kunt een afspraak maken bij de groepsleerkracht of even binnenlopen. 

Belangrijk om te weten:
 • Pleindienst
  Vanaf 08:20uur 's ochtends, in de pauzes en om 14:15uur zijn er pleindiensten aanwezig.

 • Fietsen
  Als de kinderen niet ‘naast de deur’ wonen, mogen ze natuurlijk op de fiets komen. Op het plein fietsen mag NIET! De fietsen kunnen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

 • Gevonden voorwerpen
  De gevonden voorwerpen worden in de hal verzameld in de daarvoor bestemde houten kist.

 • Roken
  Op school en op het schoolplein mag door niemand gerookt worden.