Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.3 Extra hulp en ondersteuning

Op onze school zijn er een aantal leerkrachten die (deels) ambulant leerkracht zijn. Ook is er een leerkrachtondersteuner op school.

Zij nemen dagelijks groepjes kinderen mee om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen te voldoen. Soms wordt er aan hetzelfde doel gewerkt als in de klas, maar dan in een kleiner groepje.

Het kan ook zijn dat een groepje kinderen, een bepaalde periode voor een aantal korte momenten, wordt meegenomen om aan een specifiek doel te werken. Denk hierbij aan een leesgroepje of een onderdeel van rekenen dat nog niet helemaal beheerst wordt.