Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.5 Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd kunnen spelen en ontspannen. Het werken dient zoveel mogelijk onder lestijd te gebeuren. Soms ontkomen we er, in het belang van het kind, niet aan dat er thuis wat extra geoefend wordt. Te denken valt hierbij aan technisch lezen, spelling en het automatiseren van tafels. Dit beperken we tot een minimum aan tijdsinvestering. Toch zullen kinderen in het kader van het taakbesef, moeten leren wennen aan het thuis uitvoeren van opdrachten.

Vanaf groep 6 wordt met enige regelmaat wat huiswerk meegegeven. Meestal is dit in het kader van de zaakvakken of een topografietoets die op school overhoord wordt.

In groep 7 en 8 wordt de kinderen geleerd op een verantwoorde manier met hun huiswerk om te gaan, mede in het kader van wat hen in het voortgezet onderwijs te wachten staat.