Schoolwiki

De Schoolwiki is een digitale vertaling van onze schoolgids waarin alle belangrijke informatie te vinden is. Hieronder kunt u een trefwoord invullen en zullen de artikelen waarin iets staat over het trefwoord naar voren komen. U kunt ook zoeken in de categorieën of de meeste bekeken item raadplegen.

Zoeken in de schoolwiki

2.7 MRT

Motorische Redemial Teaching (MRT)

MRT staat open voor leerlingen van Oldenzaalse basisscholen vanaf 5 tot 12 jaar. Een kind kan worden aangemeld door de interne begeleider bij de vakleerkracht gymnastiek na overleg met ouders en de groepsleerkracht. Hiertoe moet een zgn. “vangnet”-formulier worden ingevuld. Doel van de MRT is door het geven van specifieke hulp op motorisch gebied, voorkomen dat het motorisch zwakke kind in een motorisch of sociaal-emotioneel isolement raakt. Er wordt geoefend in kleine groepjes (max. 10 kinderen), 1x in de week gedurende 30 minuten. MRT wordt door de vakleerkracht in de gymzaal op onze eigen school na schooltijd gegeven. Informatie kunt u bij de vakleerkracht gymnastiek, de groepsleerkracht of de interne begeleider van de school verkrijgen.